Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczeń (Dzierżawa i sprzedaż)

Data ogłoszenia: 15.01.2018

Termin składania ofert: 25.01.2018

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
09.02.2018. unieważnienie
Powrót do listy

Polityka prywatności