Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczeń 39.59m2

Data ogłoszenia: 27.07.2017

Termin składania ofert: 02.08.2017

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
14.08.2017. Unieważnienie
Powrót do listy

Polityka prywatności