Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa pomieszczenia o pow. 13,6m2

Data ogłoszenia: 11.12.2015

Termin składania ofert: 22.12.2015

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Działalność handlowa umowa projekt
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
31.12.2015. Wybór oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności