Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzierżawa 4 tablic o pow. 10 m2 każda, ustawionych wzdłuż ogrodzenia Szpitala od ulicy Aleje Jana Pawła II, przeznaczonych na cele reklamowe.

(AG_tablice)

Data ogłoszenia: 06.08.2015

Termin składania ofert: 20.08.2015

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 24.08.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
24.08.2015. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności