Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa odczynników do elektroforezy białek wraz z dzierżawą aparatu na 2200 oznaczeń.

(AG.Z.2150.29. 1 .2018 r.)

Data ogłoszenia: 27.02.2018

Termin składania ofert: 03.03.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 09.03.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
12.03.2018. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej II
Powrót do listy

Polityka prywatności