Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiochirurgii

(AG.Z.2150.31.1.2018)

Data ogłoszenia: 26.01.2018

Termin składania ofert: 08.02.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 23.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
05.02.2018. Odpowiedzi na pytania 31.1.2018 r.
26.02.2018. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności