Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG i urządzeń pomocniczych

(AOT.IK 2121.3.1.2018)

Data ogłoszenia: 22.01.2018

Termin składania ofert: 29.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 01.02.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
05.02.2018. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności