Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa i montaż 2 kompletów drzwi przesuwnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

(AOT.R.334.303.3.2017)

Data ogłoszenia: 21.12.2017

Termin składania ofert: 04.01.2017

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Ddrzwi nr 2 - widok a-2
Drzwi Nr 1 - widok b-2
Drzwi Nr 1- widok a-2
Drzwi nr 2 widok b-2
Drzwi przesuwne -SOR Model (1)
Drzwi przesuwne -SOR Model (2)
zał. 1 op.
Zał. 2
Zał. 3
Zał. 4
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.01.2018. unieważnienie post. 23
Powrót do listy

Polityka prywatności