Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie robót remontowych w bloku A VII piętro strona lewa dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(AOT.R.334.248.18)

Data ogłoszenia: 14.12.2018

Termin składania ofert: 08.01.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 16.01.2019

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
rys. 1
rys. 2
rys. 3
rys. 4
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zam.
Załącznik nr 1.1 przedmiar
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4.1
Załącznik nr 4.2
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
17.01.2019. informacja o wyborze oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności