Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
14.07.2022
13.06.2022
rozstrzygnięte
19.08.2022
23.06.2022
13.06.2022
unieważnione
10.06.2022
01.06.2022
rozstrzygnięte
02.08.2022
27.06.2022
01.06.2022
Dostawa miału węglowego

DZP.3320.27.22

unieważnione
03.06.2022
24.05.2022
unieważnione
08.06.2022
16.05.2022
rozstrzygnięte
21.06.2022
23.06.2022
06.05.2022
rozstrzygnięte
31.08.2022
31.05.2022
04.05.2022
rozstrzygnięte
21.06.2022
29.04.2022
19.04.2022
rozstrzygnięte
19.05.2022
15.04.2022
07.04.2022
rozstrzygnięte
10.05.2022
17.05.2022
05.04.2022
rozstrzygnięte
10.08.2022
08.04.2022
31.03.2022
unieważnione
28.03.2022
07.03.2022
rozstrzygnięte
26.04.2022
28.03.2022
25.02.2022
rozstrzygnięte
06.06.2022
22.03.2022
18.02.2022
rozstrzygnięte
13.04.2022

Polityka prywatności