Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
28.09.2020
17.09.2020
rozstrzygnięte
20.10.2020
16.09.2020
07.09.2020
rozstrzygnięte
21.09.2020
05.10.2020
02.09.2020
rozstrzygnięte
07.12.2020
21.08.2020
13.08.2020
Dostawa pieczywa

DZP.3320.58.20

rozstrzygnięte
17.09.2020
27.08.2020
13.08.2020
rozstrzygnięte
11.09.2020
24.08.2020
12.08.2020
rozstrzygnięte
07.09.2020
09.09.2020
11.08.2020
rozstrzygnięte
14.10.2020
02.09.2020
06.08.2020
rozstrzygnięte
21.10.2020
28.07.2020
17.07.2020
rozstrzygnięte
13.08.2020
16.09.2020
17.07.2020
rozstrzygnięte
04.01.2021
31.07.2020
17.07.2020
rozstrzygnięte
12.10.2020
27.07.2020
17.07.2020
rozstrzygnięte
03.08.2020
15.07.2020
01.07.2020
Dostawa dwóch aparatów usg

AG.ZP 3320.48.20

rozstrzygnięte
07.08.2020
08.07.2020
29.06.2020
rozstrzygnięte
22.07.2020
10.07.2020
23.06.2020
rozstrzygnięte
12.10.2020
02.07.2020
23.06.2020
Dostawa defibrylatorów

AG.ZP.3320.49.20

rozstrzygnięte
10.07.2020
24.07.2020
19.06.2020
Dostawa sprzętu do ablacji

AG.ZP.3320.45.20

rozstrzygnięte
25.08.2020

Polityka prywatności