Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
14.12.2022
29.11.2022
rozstrzygnięte
24.03.2023
09.12.2022
28.11.2022
rozstrzygnięte
27.01.2023
30.12.2022
25.11.2022
rozstrzygnięte
21.02.2023
28.12.2022
25.11.2022
rozstrzygnięte
20.02.2023
22.12.2022
25.11.2022
rozstrzygnięte
20.02.2023
25.01.2023
25.11.2022
trwa
15.12.2022
25.11.2022
rozstrzygnięte
30.01.2023
22.12.2022
23.11.2022
Dostawa miału węglowego

DZP.3320.90.22

rozstrzygnięte
24.11.2022
14.11.2022
Dostawa gazów medycznych

DZP.3320.97.22

rozstrzygnięte
25.11.2022
22.11.2022
14.11.2022
rozstrzygnięte
23.11.2022
09.11.2022
28.10.2022
rozstrzygnięte
21.11.2022
07.11.2022
26.10.2022
rozstrzygnięte
28.12.2022
14.11.2022
24.10.2022
rozstrzygnięte
28.11.2022
25.11.2022
21.10.2022
rozstrzygnięte
23.01.2023

Polityka prywatności