Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów do hemodializ, środków dezynfekcyjnych do wyrobów medycznych i zestawów opatrunkowych do hemodializ dla Stacji Dializ

(AG.ZP.3320.28.17)

Data ogłoszenia: 28.03.2017

Termin składania ofert: 08.05.2017

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
JEDZ - Stacja Dializ
JEDZ - Stacja Dializ
Oferta Wykonawcy STACJA DIALIZ
Oferta Wykonawcy STACJA DIALIZ
oświadczenie o przynależnosci - załącznik nr 3 Stacja dializ
wzór umowy Stacja Dializ
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
24.04.2017. wyjasnienie SIWZ sprzęt j.u. dla St. diaaliz
09.05.2017. informacje z otwarcia ofert STACJA DIALIZ
10.08.2017. Informacja o wyborze STACJA Dializ 2017
Powrót do listy

Polityka prywatności