Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa ryb, mrożonych warzyw, mrożonych klusek śląskich, knedli z nadzieniem śliwkowym, pyz z mięsem dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(DZP.3320.6.23)

Data ogłoszenia: 23.01.2023

Termin składania ofert: 01.02.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 24.02.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
DZP 3320.6.23 OPZ
DZP 3320.6.23 OPZ
DZP 3320.6.23 Formularz oferta wykonawcy
DZP 3320.6.23 Formularz oferta wykonawcy
DZP 3320.6. 23 oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP
DZP 3320.6. 23 oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP
DZP 3320.6.23 - informacja dotycząca RODO
DZP 3320.6.23 wzór umowy dostawy
DZP 3320.6.23 - wzór oferty cenowej
DZP 3320.6.23 - wzór oferty cenowej
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
01.02.2023. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
01.02.2023. Informacja z otwarcia ofert
24.02.2023. DZP 3320.6.23 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronę internetową
24.02.2023. DZP 3320.6.23 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronę internetową - podpis kwalifikowany
Powrót do listy

Polityka prywatności