Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu diagnostycznego i zabiegowego wykorzystywanego przy zabiegach na Sali Hybrydowej

(DZP.3320.107.22)

Data ogłoszenia: 09.01.2023

Termin składania ofert: 08.02.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 16.03.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
SWZ - Hybryda 2023
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Oświadczenie
Zał. nr 5 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
01.02.2023. Wyjaśnienie treści SWZ
08.02.2023. kwota zamówienia
10.02.2023. Informacje art. 222 ust. 5 - DZP.3320.107.22
09.03.2023. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1, 2, 6, 7, 10, 22-24 oraz 27
16.03.2023. Informacja o wyborze - DZP.3320.107.22
Powrót do listy

Polityka prywatności