Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa środków kontrastowych

(DZP.3320.104.22)

Data ogłoszenia: 07.12.2022

Termin składania ofert: 22.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 17.01.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 1 - Formularz Wykonawcy
Załącznik nr 1 - Formularz Oferta Wykonawcy - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 1 - Formularz Oferta Wykonawcy - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Oświadczenie - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 2 - Oświadczenie - wersja edytowalna
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 4 - Klauzula RODO
Załącznik nr 4 - Klauzula RODO - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 4 - Klauzula RODO - wersja edytowalna
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.12.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
15.12.2022. Zmiana treści SWZ
19.12.2022. Zmiana treści SWZ
19.12.2022. Zmiana treści SWZ - podpis kwalifikowany
19.12.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19.12.2022. wyjaśnienie treści SWZ
19.12.2022. Wyjaśnienie treści SWZ - podpis kwalifikowany
22.12.2022. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia
22.12.2022. Informacja z otwarcia ofert
22.12.2022. Informacja z otwarcia ofert - podpis kwalifikowany
17.01.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
17.01.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej..pdf.xades
Powrót do listy

Polityka prywatności