Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu cewników i systemów do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych

(DZP.3320.98.22)

Data ogłoszenia: 30.11.2022

Termin składania ofert: 27.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 30.12.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Oświadczenie
Zał. nr 5 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
27.12.2022. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
28.12.2022. Informacja z otwarcia ofert
30.12.2022. Informacja o wyborze - DZP.3320.98.22
Powrót do listy

Polityka prywatności