Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa odczynników z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych i jednego aparatu do barwienia preparatów do Pracowni Hematologii

(DZP.3320.87.22)

Data ogłoszenia: 25.11.2022

Termin składania ofert: 14.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 26.01.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Pełny tekst ogłoszenia - podpis kwalifikowany
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia - podpis kwalifikowany
DZP 3320.87.22 OPZ
DZP 3320.87.22 OPZ - wersja edytowalna
DZP 3320.87.22 Formularz oferta wykonawcy
DZP 3320.87.22 Formularz oferta wykonawcy - wersja edytowalna
DZP 3320.87.22 oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP
DZP 3320.87.22 oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP - wersja edytowalna
DZP 3320.87.22 umowa powierzenia danych osobowych
DZP 3320.87.22 - informacja dotycząca RODO
DZP 3320.87.22 Wzór umowy dostawy wraz z dzierżawą 1
DZP 3320.87.22 Wzór umowy dostawy wraz z dzierżawą
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
06.12.2022. Wyjaśnienia treścici SWZ
06.12.2022. Wyjaśnienie treści SWZ - podpis kwalifikowany
06.12.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
06.12.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - podpis kwalifikowany
14.12.2022. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
14.12.2022. DZP 3320.87.22 informacja z otwarcia ofert
26.01.2023. DZP 3320.87.22 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
26.01.2023. DZP 3320.87.22 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności