Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa środków technicznych neurochirurgicznych

(DZP.3320.92.22)

Data ogłoszenia: 25.11.2022

Termin składania ofert: 28.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 20.02.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 1 - Formularz Oferta Wykonawcy - wersja edytowalna
Załącznik nr 1 - Formularz Oferta Wykonawcy - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 3 - wzory umów
Załącznik nr 3 - wzory umów - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - wersja edytowalna
Załącznik nr 5 - Klauzula RODO
Załącznik nr 5 - Klauzula RODO - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 5 - Klauzula RODO - wersja edytowalna
JEDZ
JEDZ - podpis kwalifikowany
JEDZ - wersja edytowalna
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
19.12.2022. Wyjaśnienie treści SWZ
19.12.2022. Wyjaśnienie treści SWZ - podpis kwalifikowany
19.12.2022. Zmiana treści SWZ
19.12.2022. Zmiana treści SWZ - podpis kwalifikowany
30.12.2022. Informacja z otwarcia ofert
30.12.2022. Informacja z otwarcia ofert - podpis kwalifikowany
19.01.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 10, 11, 20 oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1, 19, 25 i 27.pdf
19.01.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 10, 11, 20 oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1, 19, 25 i 27.pdf.xades
16.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, i 26
16.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, i 26 - podpis kwalifikowany
20.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 5, 8, 22, 23 i 24 oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 4, 6 i 7 (1)
Powrót do listy

Polityka prywatności