Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów hemodializ wraz z dzierżawą aparatu

(DZP.3320.74.22)

Data ogłoszenia: 25.11.2022

Termin składania ofert: 22.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 20.02.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - Formularz Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 - Formularz Oferta Wykonawcy - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 2 - Formularz Oferta Wykonawcy - wersja edytowalna
Załącznik nr 3 - JEDZ
Załącznik nr 3 - JEDZ - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 3 - JEDZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - wzór umowy - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 5 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - wersja edytowalna
Załącznik nr 6 - Klauzula RODO
Załącznik nr 6 - Klauzula RODO - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 6 - Klauzula RODO - wersja edytowalna
Załącznik nr 7 - Oswiadczenie Wykonawcy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.12.2022. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia
29.12.2022. Informacja z otwarcia ofert
29.12.2022. Informacja z otwarcia ofert - podpis kwalifikowany
20.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1
20.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1 - podpis kwalifikowany
27.02.2023. Informacja o uniewaznieniu postepowania w zadaniu nr 2
27.02.2023. Informacja o uniewaznieniu postepowania w zadaniu nr 2 - podpis kwalifikowany
Powrót do listy

Polityka prywatności