Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa mikroskopu laryngologicznego wraz z wyposażeniem

(DZP.3320.91.2022)

Data ogłoszenia: 28.10.2022

Termin składania ofert: 09.11.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 21.11.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
SWZ - dostawa mikroskopu laryngologicznego. (2).pdf.xades
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - PDF
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf.xades
Załącznik nr 2 - Formularz wykonawcy
Załącznik nr 2 - Formularz wykonawcy - PDF
Załącznik nr 2 - Formularz wykonawcy.pdf.xades
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie - PDF
Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf.xades
Załacznik nr 4 - Wzór umowy mikroskop - PDF
Załacznik nr 4 - Wzór umowy mikroskop.pdf.xades
Załącznik nr 5 - klauzula RODO
Załącznik nr 5 - klauzula RODO - PDF
Załącznik nr 5 - klauzula RODO.pdf.xades
Oświadczenie Wykonawcy dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków gwarancji.
Oświadczenie Wykonawcy dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków gwarancji. - PDF
Oświadczenie Wykonawcy dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków gwarancji..pdf.xades
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
10.11.2022. Informacja z otwarcia ofert
21.11.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
21.11.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - podpis kwalifikowany
Powrót do listy

Polityka prywatności