Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa cystoskopów giętkich dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w związku z realizacją zadania pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” w ramach programu wieloletniego „Narodow

(DZP.3320.86.22)

Data ogłoszenia: 26.10.2022

Termin składania ofert: 10.11.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 2 - Formularz wykonawcy
Załącznik nr 2 - Formularz wykonawcy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - klauzula RODO
Załącznik nr 5 - klauzula RODO
Załącznik nr 6 - Formularz cenowy
Załącznik nr 6 - Formularz cenowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
07.11.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.11.2022. Zmiana treści SWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert. - DZP 3320.86.2022
07.11.2022. Wyjaśnienie treści SWZ
07.11.2022. Wyjaśnienie treści SWZ - podpis kwalifikowany
10.11.2022. Informacja z otwarcia ofert
15.11.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (1)
Powrót do listy

Polityka prywatności