Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Świadczenie usług transportu drogowego na rzecz osób dializowanych

(DZP.3320.42.22)

Data ogłoszenia: 24.10.2022

Termin składania ofert: 14.11.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.11.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
31.10.2022. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
31.10.2022. zmiana treści SWZ - DZP.3320.42.22
04.11.2022. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
04.11.2022. zmiana treści SWZ - DZP.3320.42.22
04.11.2022. SWZ - transport dializy 2022 wraz z wprowadzonymi zmianami
14.11.2022. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
15.11.2022. Informacje art. 222 ust. 5 - DZP.3320.42.22
28.11.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności