Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rozbudowa stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego poprzez zakup i montaż zbiornika wraz z wyposażeniem w związku z COVID-19

(DZP.3320.74.21)

Data ogłoszenia: 10.01.2022

Termin składania ofert: 07.02.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 25.02.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2
Zał. nr 3 - Klauzula RODO
Zał. nr 4 - wzór umowy
0. STRONA TYT PFU ZAMOSC
1. 12.2021. PFU - rozbudowa stacji zgazowania tlenu
2. ZAGOSPODAROWANIE TLENU skala 1-500
3. RZUT TLENOWNI skala 1-50
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
27.01.2022. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
27.01.2022. wyjaśnienie, zmiana treści SWZ - DZP.3320.74.21
07.02.2022. kwota zamówienia
07.02.2022. Informacje art. 222 ust. 5
25.02.2022. Informacja o wyborze - DZP.3320.74.21
Powrót do listy

Polityka prywatności