Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do embolizacji oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Radiologii

(DZP.3320.71.21)

Data ogłoszenia: 22.12.2021

Termin składania ofert: 05.01.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 20.01.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
31.12.2021. wyjaśnienie treści SWZ - DZP.3320.71.21
31.12.2021. wyjaśnienie treści SWZ - DZP.3320.71.21.pdf.xades
05.01.2022. kwota zamówienia
05.01.2022. Informacje art. 222 ust. 5
20.01.2022. informacja o wyborze - DZP.3320.71.21
Powrót do listy

Polityka prywatności