Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

(DZP.3320.61.21)

Data ogłoszenia: 16.11.2021

Termin składania ofert: 01.12.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 09.12.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
DZP 3320.61. 21 oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP
DZP 3320.61. 21 oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP
DZP 3320.61.21 - informacja dotycząca RODO
DZP 3320.61.21 umowa powierzenia danych osobowych
DZP 3320.61.21 Formularz oferta wykonawcy
DZP 3320.61.21 Formularz oferta wykonawcy
DZP 3320.61.21 OPZ
DZP 3320.61.21 OPZ
DZP 3320.61.21 OPZ.pdf
DZP 3320.61.21 SWZ .pdf
DZP 3320.61.21 Wzór umowy dostawa odczynników do koagulologii z dzierżawą dwóch analizatorów (1)
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
25.11.2021. DZP 3320.61.21 wyjaśnienia treścici SWZ
25.11.2021. DZP 3320.61.21 wyjaśnienia treścici SWZ .pdf
25.11.2021. DZP 3320.61.21 wyjaśnienia treścici SWZ - 1
25.11.2021. DZP 3320.61.21 wyjaśnienia treścici SWZ - 1.pdf
25.11.2021. DZP 3320.61.21 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
01.12.2021. DZP 3320.61.21 kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
02.12.2021. DZP 3320.61.21 Informacja z otwarcia ofert
02.12.2021. DZP 3320.61.21 Informacja z otwarcia ofert.pdf
09.12.2021. DZP 3320.61.21 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
09.12.2021. DZP 3320.61.21 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności