Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów do badań alergologicznych oraz testów do oznaczania kalprotektyny w kale

(DZP.3320.56.2021)

Data ogłoszenia: 25.10.2021

Termin składania ofert: 12.11.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 31.01.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
OPZ
SWZ - dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów do badań alergologicznych oraz testów do oznaczania kalprotektyny w kale..pdf.xades
Zał. 2 - Oferta Wykonawcy - edytowalny
Zał. 2 - Oferta Wykonawcy
Zał. 3 - Oświadczenie wstępne - edytowalny
Zał. 3 - Oświadczenie wstępne
Zał. 5 - Klauzula RODO - edytowalny
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 Wzór umowy - testy. doc
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
29.10.2021. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf
29.10.2021. Zmiana treści SWZ.pdf
29.10.2021. Zmiana treści SWZ.pdf.xades
03.11.2021. Zmiana treści SWZ nr 2 (1)
03.11.2021. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
03.11.2021. Zmiana treści SWZ nr 2.pdf.xades
12.11.2021. kwota którą zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie postępowani.pdf
16.11.2021. Informacja z otwarcia ofert .pdf
16.11.2021. Informacja z otwarcia ofert ..pdf.xades
31.01.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu 2, 4, 5, 8, 9
31.01.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu 2, 4, 5, 8, 9
03.02.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu 6 i 7
03.02.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu 6 i 7.pdf.xades
Powrót do listy

Polityka prywatności