Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa pomp aktywnie wspomagających pracę serca

(DZP.3320.14.21)

Data ogłoszenia: 18.10.2021

Termin składania ofert: 26.10.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 28.10.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 3 - Wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
26.10.2021. kwota zamówienia.pdf
26.10.2021. Informacje art. 222 ust. 5
28.10.2021. informacja o wyborze oferty - DZP.3320.14.21
Powrót do listy

Polityka prywatności