Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa artykułów spożywczych, ryb i mrożonek, drobiu i podrobów drobiowych

(DZP.3320.44.21)

Data ogłoszenia: 06.10.2021

Termin składania ofert: 20.10.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 03.12.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
DZP.3320.44.21 - SWZ - dostawa art. spożywczych ... .pdf.xades
DZP.3320.44.21 - wzór umowy zad. 1-9 - dostawa art. spożywczych ...
DZP.3320.44.21 - wzór umowy zad. 10-11 - dostawa art. spożywczych ... .
formularze cenowe spożywka wersja edytowalna
formularze cenowe spożywka
Zał. 2 - Oferta Wykonawcy - wersja edytowalna
Zał. 2 - Oferta Wykonawcy
Zał. 3 - Oświadczenie wstępne - wersja edytowalna
Zał. 3 - Oświadczenie wstępne. pdf
Zał. 6 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
08.10.2021. Wyjaśnienie treści SWZ.pdf.xades
08.10.2021. Wyjaśnienie treści SWZ
12.10.2021. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
12.10.2021. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
12.10.2021. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf.xades
12.10.2021. Zmiana treści SWZ.pdf
12.10.2021. Zmiana treści SWZ..pdf.xades
14.10.2021. Zapytania i treść wyjaśnień (1)
14.10.2021. Zapytania i treść wyjaśnień.pdf.xades
21.10.2021. Informacja z otwarcia ofert .pdf
21.10.2021. Informacja z otwarcia ofert ..pdf.xades
07.12.2021. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1, 3, 6, 10, 11 o nieważnieniu postepowania w zadaniu nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 informacja na strone Zamawiające.xades
07.12.2021. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1, 3, 6, 10, 11 o nieważnieniu postepowania w zadaniu nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 informacja na strone Zamawiającego.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności