Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa warzyw i owoców

(DZP.3320.23.21)

Data ogłoszenia: 28.04.2021

Termin składania ofert: 07.05.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 27.05.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Oświadczenie wstępne
Oświadczenie wstępne - edytowalny
OPZ - formularze cenowe
OPZ - formularze cenowe - edytowlny
Oferta Wykonawcy
Oferta Wykonawcy - edytowalny
Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
07.05.2021. DZP.3320.23.21 - Kwota przeznaczona
07.05.2021. DZP.3320.23.21 - informacja z otwarcia ofert
27.05.2021. DZP.3320.23.21 - info. o wyborze oferty najkorzystniejszej
27.05.2021. DZP.3320.23.21 - info. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności