Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych techniką CERAB w miażdzycowej niedrożności końcowego odcinka aorty brzusznej i tętnic biodrowych (Zespół Lerichea)

(DZP.3320.24.21)

Data ogłoszenia: 26.04.2021

Termin składania ofert: 05.05.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 12.05.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
30.04.2021. wyjaśnienie treści SWZ - DZP.3320.24.21
05.05.2021. kwota zamówienia
05.05.2021. Informacje art. 222 ust. 5
12.05.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.24.21(1).PDF
12.05.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.24.21.pdf.XADES
Powrót do listy

Polityka prywatności