Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

(DZP.3320.20.21)

Data ogłoszenia: 16.03.2021

Termin składania ofert: 24.03.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 09.04.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Zał. nr 3 - Wzór umowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 1 - zad. 3
Zał. nr 1 - zad. 2
Zał. nr 1 - zad. 1
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
24.03.2021. DZP.3320.20.21 - informacja z otwarcia ofert.pdf
09.04.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.20.21
Powrót do listy

Polityka prywatności