Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Świadczenie usługi obsługi bankowej

(DZP.3320.16.21)

Data ogłoszenia: 12.03.2021

Termin składania ofert: 22.03.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
1. Statut Szpitala 2021
2. Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok-sig-sig
3. Sprawozdanie SPSWimJPII Zamość 2019(2)
4. Uchwała Nr CXC-3568-2020 Zarządu Województwa Lubelskiego zatwierdzająca bilan za 2019 rok(1)
5.1. Aktywa 31-12-2020 r.-sig-sig
5.2. Pasywa 31-12-2020 r.-sig-sig
5.3. Rachunek Zysków i strat 31-12-2020 r.-sig-sig
5.4. Informacja o strukturze należności na 31-12-2020 r.-sig-sig
5.5. Informacja o strukturze zobowiązań na 31-12-2020 r.-sig-sig
6. US zaświadczenie
7. ZUS Zaświadczenie o niezaleganiu
8. Wyciąg z KRS
9. Potwierdzenie NIP PL(1)
10. Zaświadczenie o numerze REGON
11. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych
12. Prognoza finansowa na lata 2021 - 2023
DZP 3320.16.12 Formularz oferta wykonawcy(11.03)
DZP 3320.16.21 - informacja dotycząca RODO (11.03)
DZP 3320.16.21 - Załącznik nr 5 projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy (11.03)
DZP 3320.16.21 oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP (11.03)
DZP 3320.16.21 oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP (11.03)
DZP 3320.16.21 SWZ obsługa bankowa 2021 (11.03.zm)
DZP 3320.16.21 umowa powierzenia danych osobowych obsługa bankowa (11.03)
DZP 3320.165.21 Formularz oferta wykonawcy
DZP 3320.16.21 - zmiana treści SWZ.pdf
DZP 3320.16.21 - zmiana treści SWZ
DZP 3320.16.21 - wyjaśnienia treścici SWZ.pdf
DZP 3320.16.21 - wyjaśnienia treścici SWZ
DZP 3320.16.21 - wyjaśnienia treści SWZ 1.pdf
DZP 3320.16.21 - wyjaśnienia treści SWZ 1
DZP 3320.16.21 informacja z otwarcia ofert
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
14.04.2021. DZP 3320.16.21 - informacja o wyborze oferty.PDF
14.04.2021. DZP 3320.16.21 - informacja o wyborze oferty.pdf.XADES
Powrót do listy

Polityka prywatności