Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Świadczenie usług przeglądów okresowych aparatury medycznej

(DZP.3320.10.21)

Data ogłoszenia: 03.03.2021

Termin składania ofert: 15.03.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 13.04.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
SWZ przeglądy aparatury
Zał. nr 1 - Oferta cenowa
Zał. nr 2 - Formularz Oferta Wykonawcy
Zał. nr 3 - Oświadczenie
Zał. nr 4 - Wzór umowy
Zał. nr 5 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
12.03.2021. wyjaśnienie, zmiana treści SWZ - DZP.3320.10.21
12.03.2021. Zał. nr 1 - Oferta cenowa dla zad. 2 po zmianie
15.03.2021. kwota zamówienia
16.03.2021. Informacje art. 222 ust. 5
13.04.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.10.21
Powrót do listy

Polityka prywatności