Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawo stentgraftów do leczenia tętniaków oraz rozwarstwień aorty

(DZP.3320.9.21)

Data ogłoszenia: 02.03.2021

Termin składania ofert: 12.03.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 08.04.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Zał. nr 3 - Wzór umowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
12.03.2021. kwota zamówienia
15.03.2021. Informacje art. 222 ust. 5
08.04.2021. informacja o wyborze oferty - DZP.3320.9.21
Powrót do listy

Polityka prywatności