Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa leków Onkologicznych

(DZP.3320.79.20)

Data ogłoszenia: 18.11.2020

Termin składania ofert: 23.12.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 29.01.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
SIWZ leki onkologiczne 2020 II
Zał. nr 1
Zał. nr 2 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 3 - JEDZ
Zał. nr 4 - Gr. kap.
Zał. nr 5 - wzór umowy
Zał. nr 6
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.12.2020. wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ - DZP.3320.79.20
23.12.2020. Informacje art. 86 ust. 5
29.01.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.79.20.pdf
29.01.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.79.20
Powrót do listy

Polityka prywatności