Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do wewnątrznaczyniowej embolizacji malformacji naczyniowych mózgu.

(DZP.3320.68.20)

Data ogłoszenia: 22.10.2020

Termin składania ofert: 20.11.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 07.01.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3 - Gr. kap.
Zał. nr 3 - Gr. kap.
Zał. nr 4 - wzór umowy
Zał. nr 5
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
12.11.2020. wyjaśnienie treści SIWZ
20.11.2020. Informacje art. 86 ust. 5
07.01.2021. informacja o wyborze
Powrót do listy

Polityka prywatności