Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa stymulatorów jedno- i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego

(DZP.3320.72.20)

Data ogłoszenia: 16.10.2020

Termin składania ofert: 18.11.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 5
Zał. nr 4 - wzór umowy
Zał. nr 3 - Gr. kap.
Zał. nr 3 - Gr. kap.
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
wyjaśnienie treści SIWZ
19.11.2020. Informacje art. 86 ust. 5
30.12.2020. informacja o wyborze - DZP.3320.72.20
Powrót do listy

Polityka prywatności