Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa leków onkologicznych

( DZP.3320.67.20)

Data ogłoszenia: 29.09.2020

Termin składania ofert: 26.11.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 04.01.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.10.2020. DZP.3320.67.20 - sprostowanie ogłoszenia-sig
28.10.2020. DZP.3320.67.20 - zmiana treści SIWZ-sig
zmiana treści SIWZ
Zał. nr 1 po zmianie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
06.11.2020. wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ
06.11.2020. info o unieważnieniu postępowania zad. 66, 67, 68
06.11.2020. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
06.11.2020. Zał. nr 1 po zmianie 2
27.11.2020. Informacje art. 86 ust. 5 z otwarcia ofert
04.01.2021. informacja o wyborze
Powrót do listy

Polityka prywatności