Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

07.10.2020 r. - Ograniczenia wprowadzone w funkcjonowaniu szpitala

_________________________________________________________________

Z uwagi na stan pandemii COVID-19 oraz zwiększającą się liczbę stwierdzanych zakażeń, Szpital jest zobowiązany do zachowania procedur triażu oraz warunków zapewnienia pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego, co może wpływać na dłuższy czas oczekiwania lub powodować inne niedogodności.

Z dniem 07.10.2020 r. wprowadza się następujące ograniczenia:

  1. Pacjenci wchodząc do Szpitala korzystają z wejścia głównego, wejścia do poradni kardiologicznej lub poradni onkologicznej.
  2. Osoby wchodzące do Szpitala w charakterze opiekuna pacjenta zobowiązane będą do wypełnienia ankiety.
  3. Wprowadza się pomiar temperatury dla wszystkich osób wchodzących na teren Szpitala.

Celem nadrzędnym powyższych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zgłaszającym się do Szpitala pacjentom, jak i personelowi, dlatego zwracamy się z prośbą o respektowanie ww. zaleceń i wytycznych epidemiologicznych.

__________________________________________________________________________________

Utrzymany pozostaje zakaz przebywania na terenie Szpitala osób postronnych, w szczególności przedstawicieli medycznych i handlowych oraz zakaz odwiedzin pacjentów.

Szczegółowe informacje na temat pracy poszczególnych jednostek, rejestracji na badania i konsultacje można uzyskać pod numerami telefonów rejestracji lub sekretariatów poszczególnych jednostek. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, nadal rekomendujemy telefoniczną formę kontaktu z jednostkami Szpitala i ograniczenie przychodzenia w celach wyłącznie informacyjnych.

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa epidemicznego:

  1. na terenie Szpitala obowiązkowe jest noszenie maseczki,
  2. obowiązuje nakaz zachowania minimum 1,5 - metrowej odległości od innych osób,
  3. w miarę możliwości prosimy o unikanie korzystania z wind,
  4. wizyty w poradniach mogą się odbywać dopiero po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lekarza prowadzącego z pacjentem i ustaleniu daty i godziny przyjęcia,
  5. prosimy o przychodzenie na wizytę lekarską lub badanie maksymalnie dokładnie o wyznaczonej godzinie,

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

__________________________________________________________________________________

Możliwość przekazania paczki dla pacjenta.

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i wprowadzeniem zakazu odwiedzin w Szpitalu informujemy, że istnieje możliwość przekazania paczki osobie hospitalizowanej. Paczki można składać w rejestracji w budynku głównym szpitala w godzinach 08.00-10.00

_________________________________________________________________________________

Informacja dot. kontaktu rodziny z pacjentem w stanie zagrożenia życia, bez stwierdzonego zachorowania na COVID-19

Realizując zalecenia Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie umożliwiania ostatniego pożegnania pacjenta z rodziną w sytuacji zagrożenia życia, przy wciąż obowiązującym z przyczyn epidemiologicznych zakazie odwiedzin, informujemy:

Z powodu pandemii COVID-19 nadal preferowane są formy kontaktu z pacjentami wykorzystujące komunikację na odległość i w taki sposób, by nie zostało naruszone bezpieczeństwo epidemiologiczne pozostałych pacjentów i personelu Szpitala.

W szczególnych przypadkach i w stanie zagrożenia życia pacjenta, lekarz dyżurny / prowadzący, w porozumieniu Ordynatorem / Lekarzem Kierującym Oddziałem, może pozwolić osobom najbliższym towarzyszyć umierającemu pacjentowi - pod warunkiem zachowania wszelkich obowiązujących w Szpitalu procedur sanitarno -  epidemiologicznych. Zgoda udzielana jest w absolutnie wyjątkowych sytuacjach i dotyczy wyłączenie tych pacjentów, u których nie stwierdzono zachorowania na COVID-19.

W przypadkach wątpliwych, gdy wyrażenie takiej zgody mogłoby spowodować jakiekolwiek zagrożenia epidemiologiczne dla innych pacjentów lub personelu, sprawa będzie dodatkowo konsultowana z Działem Epidemiologii Szpitala w Zamościu.

Powrót do listy

Polityka prywatności