Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Koronawirus

18.10.2022 - Regulamin odwiedzin na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń u ludzi, art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w związku z zagrożeniem epidemicznym i ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, niniejszym Zarządzeniem wprowadza się następujące zasady odwiedzin pacjentów w Oddziałach Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

26.01.2022r. - Regulamin Odwiedzin Pacjentów

W związku z zagrożeniem epidemicznym i ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, w sytuacji ponownego wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2 wstrzymuję odwiedziny pacjentów przebywających w Oddziałach Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu.

07.10.2021r. - Regulamin odwiedzin na czas trwania epidemii

W związku z zagrożeniem epidemicznym i ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, w sytuacji ponownego wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2 wprowadzam następujące zasady odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych.

24.09.2021r. - Szczepimy trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19

Informujemy, że w Punkcie Szczepień Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu od dnia 24.09.2021 r. istnieje możliwość przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 (przypominającej) dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia. Szczepienie przypominające można przyjąć po zachowaniu odstępu co najmniej 6 miesięcy od zakończenia pełnego schematu szczepienia.

14.12.2020r. - Sezon grypowy jeszcze przed nami

Sezon grypowy jeszcze przed nami, w naszym kraju największą ilość zachorowań na grypę obserwujemy w miesiącach luty – marzec.

13.11.2020r. - Pandemia.

Coraz więcej zakażeń, wg prof. Horbana rzeczywista liczba zakażeń jest ok 5 x większa niż liczba zakażeń wykrywanych testami, co dawałoby nam skalę wartości ok 125 tys dziennie nowych osób zakażonych wirusem.

08.10.2020 r. - Koronawirus SARS – CoV 2 – wspólna odpowiedzialność

Wokół nas, w Polsce, w innych krajach coraz więcej zdiagnozowanych przypadków zakażenia SARS – CoV 2. Zgodnie z przewidywaniami od drugiej połowy września obserwujemy wzrost krzywej zachorowań. W ostatnich dniach ilość zakażonych sięga powyżej 3-4 tysięcy dziennie, ile jest jeszcze niezdiagnozowanych? W naszym województwie obserwujemy również kolejne, rekordowo duże zachorowania.

Polityka prywatności