Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy na stanowisko Specjalisty ds. instalacji gazów medycznych w Dziale Administracyjno-Technicznym

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. instalacji gazów medycznych w Dziale Administracyjno-Technicznym

Główne zadania:

 • zapewnienie funkcjonowania infrastruktury gazów medycznych i technicznych w budynkach szpitalnych,
 • nadzór nad stanem technicznym urządzeń i instalacji gazów medycznych i technicznych,
 • nadzór i prowadzenie gospodarki gazów medycznych i technicznych w szpitalu,
 • zapewnienie ciągłości dostaw gazów medycznych w oparciu o zawarte umowy,
 • eksploatacja urządzeń i instalacji gazów medycznych i technicznych zgodnie z przepisami prawa i dokumentacją techniczną urządzeń,
 • planowanie remontów i przeglądów,
 • kontrola, nadzór i egzekwowanie umów w zakresie dostaw gazów medycznych i technicznych,
 • przygotowanie zakresów robót i dostaw do postępowań przetargowych i umów,
 • opracowywanie, sprawdzanie i opiniowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
 • weryfikacja dokumentacji technicznej,
 • kontrola realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych,
 • prowadzenie ewidencji kosztów w podległym obszarze,
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi szpitala,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

 Wymagania i kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne (kierunki sanitarne),
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji instalacji lub utrzymaniu urządzeń instalacji gazów medycznych,
 • znajomość praktyczna pakietu Office ,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa przy rozwiązywaniu problemów,
 • odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w działaniu,
 • dbałość o jakość wykonywanej pracy,
 • punktualność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu,
 • atutem będą kursy i szkolenia z obszaru specjalizacji stanowiska, uprawnienia grupy 3, znajomość przepisów – ustawy prawo budowlane ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych, a także praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem urządzeń i instalacji gazów medycznych.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • normowany czas pracy

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:


e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 32 85 ; 84 677 32 55

 

Polityka prywatności