Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy na stanowisko terapeuty zajęciowego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu poszukuje kandydata

na stanowisko terapeuty zajęciowego


Zakres obowiązków

1.Opieka nad osobami niesamodzielnymi, prowadzenie terapii zajęciowej.

2. Dobieranie metod, form, technik zajęć terapeutycznych zgodnie ze zleceniem oraz możliwościami pacjentów.

3. Świadczenie usług aktywizujących, opiekuńczych, usprawniających.

4. Ścisłe współdziałanie z zespołem rehabilitacyjnym celem ustalenia harmonogramu terapii poszczególnych pacjentów.

5.Przygotowanie i organizowanie zajęć mających na celu aktywizację i rehabilitację pacjentów.

6. Przygotowanie pacjenta do samodzielnego wykonywania różnych czynności samoobsługi w  domu

Wymagania:

  1. Wykształcenie średnie-zawodowe terapeuty zajęciowego.
  2. Doświadczenie z pacjentami niepełnosprawnymi , co najmniej 2 lata.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Komunikatywność.

Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • pracę w przyjaznym zespole,
  • normowany czas pracy

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:


              e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

w terminie do 30.04.2022r. z dopiskiem „terapeuta zajęciowy”

 

  • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 30 60;  84 677 32 55

Polityka prywatności