Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy na stanowisko specjalista informatyk

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu poszukuje kandydata

 na stanowisko spacjalista informatyk

Zakres obowiązków:

 1. Administracja siecią TCP/IP, zarządzanie sprzętem aktywnym i pasywnym w oparciu o technologię Mikrotik i Cisco.
 2. Nadzów nad bezpieczeństwem sieci komputerowej, prowadzenie polityki backupowej.
 3. Administracja serwerami (VMWare, Linux, Windows Server).
 4. Administracja bazą danych Oracle.
 5. Zarządzanie firmową pocztą elektroniczną w oparciu o technologię Linux;
 6. Zarządzanie stronami internetową i intranetową.
 7. Zarządzanie aplikacjami zewnętrznymi (e-usługi).
 8. Monitorowanie stanu infrastruktury informatycznej, serwerów, zasobów sieciowych.
 9. Planowanie i opiniowanie projektów rozwoju infrastruktury informatycznej.
 10. Sporządzenie specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego do zakupu.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe informatyczne.
 2. Doświadczenie w zarządzaniu sieciami komputerowymi i serwerami.
 3. Znajomość zagadnień VMWare, ActiveDirectory, DHCP, DNS.
 4. Znajomość systemów operacyjnych Linux, Windows Server, MS Windows.
 5. Umiejętność i doświadczenie zarządzania systemem bazodanowym Oracle.
 6. Znajomość pakietu Office w stopniu zaawansowanym.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Komunikatywność w kontaktach z użytkownikami.
 9. Odporność na stres, umiejętność podejmowania szybkich decyzji.
 10. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Mile widziane

 1. Certyfikat Windows Server
 2. Referencje w zakresie zarządzania bazą danych Oracle

       Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • normowany czas pracy

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:


e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

w terminie do 22.10.2021r. z dopiskiem „specjalista informatyk”

 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 3770; 84 677 37 75;  84 677 32 55

Polityka prywatności