Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy na stanowisko referenta ds. zaopatrzenia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu poszukuje kandydata

na stanowisko referenta ds. zaopatrzenia

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
 2. Opracowywanie rocznych zestawień zapotrzebowań składanych przez poszczególne komórki  organizacyjne Szpitala.
 3. Dokonywanie analizy rynku dostawców w przedmiocie każdego zapotrzebowania.
 4. Prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
 5. Pilnowanie terminów realizacji złożonych zamówień.
 6. Naliczanie kar umownych wynikających z zawartych umów.
 7. Konfrontowanie faktur ze złożonymi zamówieniami oraz z zawartymi umowami.
 8. Współdziałanie z magazynierami w zakresie rotacji towarów.
 9. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala w sprawie opisu przedmiotu zamówienia
 10. Dokonywanie wyboru i oceny dostawców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wewnętrznymi aktami normatywnymi.

Wymagania:

 1. dokładność i odpowiedzialność w wykonywanych obowiązkach;
 2. zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • normowany czas pracy

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dział Kadr, Szkoleń i Płac
ul. Aleje Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

w terminie do 10.01.2022r. z dopiskiem „referent”

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 32 85;  84 677 32 80; 84 677 32 55

Polityka prywatności