Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy na stanowisko położna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu poszukuje kandydata

na stanowisko położna

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem.
 2. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
 3. Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta na podstawie danych medycznych, wywiadu i obserwacji.
 4. Realizacja procesu pielęgnowania pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami, standardami oraz ocena zastosowanych metod.
 5. Ocena i analiza jakości pielęgnowania.
 6. Dokumentowanie wykonywanych zabiegów, czynności pielęgniarskich oraz wyników obserwacji.
 7. Uczestnictwo w codziennych raportach pielęgniarskich.
 8. Prowadzenie elektronicznej i papierowej dokumentacji medycznej wg obowiązujących procedur.
 9. Edukowanie i promowanie zdrowia pacjentów i ich rodzin.
 10. Przestrzeganie praw pacjenta i etyki pielęgniarskiej.

 

Wymagania:

 1. Dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Komunikatywność w kontaktach z pacjentami.
 4. Odporność na stres, umiejętność podejmowania szybkich decyzji.
 5. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • normowany czas pracy


 

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:


e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

z dopiskiem „położna”


 

 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 32 40; 84 677 32 55


 

Polityka prywatności