Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy na stanowisku referenta w Dziale Kadr, Szkoleń i Płac

Zatrudnimy Referenta

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w programie kadrowym i w wersji papierowej.
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych.
 • Znajomość programu Płatnik.
 • Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich.
 • Sporządzanie planów urlopów, ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów pracowniczych.
 • Wystawianie zaświadczeń na wniosek pracownika  (o zatrudnieniu i innych).
 • Udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Sporządzanie wymaganych sprawozdań, zestawień i raportów.
 • Nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą Działu Kadr, Szkoleń i Płac.
 • Sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu.
 • Wypełnianie świadectw pracy.
 • Nadzór nad ewidencją czasu pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych i kontrolnych pracowników.
 • Udział przy ewentualnych kontrolach PIP, US,ZUS dostarczanie wymaganej dokumentacji i udzielenie wyjaśnień.
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe preferowane administracyjne, ekonomiczne.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej.
 • Zdolności organizacyjne, sumienność, obowiązkowość, dokładność, uczciwość, samodzielność, cierpliwość.
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.
 • Dobra znajomość środowiska MS Office.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • normowany czas pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres


e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

w terminie do 30.09.2021 r. z dopiskiem „referent”:
 

 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 32 55

Polityka prywatności