Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia alergologiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 105


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 105):

3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności