Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa narzędzi neurochirurgicznych

(AG.ZP.3320.3z.18)

Data ogłoszenia: 15.05.2018

Termin składania ofert: 12.06.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 30.07.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zaproszenie do złożenia oferty
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
22.05.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
29.05.2018. zmiana treści zaproszenia 2
29.05.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
07.06.2018. wyjaśnienie treści zaproszenia
30.07.2018. info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności