Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa narzędzi neurochirurgicznych

(AG.ZP.3320.3z.18)

Data ogłoszenia: 15.05.2018

Termin składania ofert: 30.05.2018

Aktualny status: trwa

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zaproszenie do złożenia oferty
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
22.05.2018. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powrót do listy

Polityka prywatności