Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa łóżek szpitalnych , szafek przyłóżkowych oraz krzeseł kuchennych.

(AG.Z.2150.35. 4a .2018 r.)

Data ogłoszenia: 11.05.2018

Termin składania ofert: 18.05.2018

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 25.05.2018

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
15.05.2018. Odpowidzi na pytania łóżka II edycja
17.05.2018. Odpowiedzi na pytania łóżka II
29.05.2018. inforacja o wyborze łóżek szpitalnych, szafek przyłózkowych oraz krzeseł.
Powrót do listy

Polityka prywatności